M-gallopavo » Hoofdpagina » Welkom!
M-gallopavo: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van M-gallopavo

Positieflijsten, de antidierhouderij-lobby

Daar waar de ideologie de rede overstemt, gaat het mis. Feiten zijn niet meer belangrijk, het gaat alleen nog om meningen. De waarheid en de democratie zijn daarbij de grote verliezers. Het verhaal ov…

Positieflijsten, de Wageningse wetenschap

Onze overheid wil per 1 januari 2014 de Positieflijst voor zoogdieren invoeren. Dat is een politieke keuze, een meerderheid in de Tweede Kamer meende dat daarmee dierenwelzijn zou worden gediend. Of d…

Positieflijsten, de motieven

Per 1 januari 2014 wordt de eerste Positieflijst van kracht, die voor zoogdieren. De overheid beweert daarmee het welzijn van gehouden dieren te willen bevorderen. Alleen met name genoemde zoogdiersoo…
Schrijf mee!